About

Carnivoornia, welkom in het land van vlees, vuur & drinks:

Harry "De Carnivoor"

Harry “De Carnivoor”

Toen de producers van “Vlees noch Vis” (uitzending 29 mei 2011) aan slager Erik van Slagerij de Wit uit Amsterdam vroegen wie de grootste carnivoor was die hij kende, kwam spontaan mijn naam naar voren. Of ik mee wilde doen aan het programma en aldus geschiedde. Een interview volgde over mijn (jeugd) ervaringen als carnivoor, ook bekend als liefhebber van vleesgerechten. Een jeugdherinnering aan een diner, in een soort kasteel op een berg in Oostenrijk, waar een schaal vol vlees ter sprake kwam, maar ook dat we aan BBQ wedstrijden mee deden en deze organiseerden en over de oprichting van de Nederlandse Barbecue Stichting.

Ik moest mijn favoriete vleesgerecht (rundvleesgerecht) opgeven. Deze zou voor mij worden klaargemaakt, net als bij de andere deelnemers overigens. Het programma ging over het consumentisme en over het gebruik c.q. misbruik van de natuurlijke bronnen zoals bio-industrie, overbevissing ect. In het programma werd ook (door deze slager) getoond hoe een vrije uitloopvarken leefde en hoe deze uiteindelijk werd verwerkt.

Naast het interview kwam natuurlijk ter sprake hoe ik over deze zaken dacht. Ik was en ben van mening dat je beter één keer goed, dan 10x slecht vlees kan eten en dat men met respect moet omgaan met wat de natuur je heeft gegeven. Een boerderij waar dierenwelzijn en goede voeding centraal staat, levert weliswaar een duurder product op maar ook een smakelijker product. Het zelfde geldt natuurlijk voor de verwerking ervan. Hiervan zijn diverse initiatieven te vinden.

De test in het tv programma bestond uit een confrontatie met de misstanden op dit gebied en daarna werd ons gerecht geserveerd. Mijn buurvrouw was spontaan vegetariër geworden van de informatie en at haar favoriete gerecht niet op. Ik begon driftig aan mijn gerecht en stopte. De producers dachten dat ik ook van het geloof was gevallen. Helaas de kok had het rundvlees dusdanig te ver doorgebakken dat “beyond well done” was en niet te eten. Ik heb aangegeven dat dat pas een misstand was. Het was geen live uitzending en dat moment heeft natuurlijk niet de eindmontage gehaald

Uit ervaring van de workshops die we geven blijkt dat er interesse is in de bereiding en de herkenning van goed vlees. Er zijn diverse slagers die hun vakmanschap tonen om bijzondere stukken uit te snijden. Men wil weten waar het vandaan komt en hoe het is bereid. De vakmanschap van de bereiding wordt getoond in de BBQ wedstrijd, echter de teams zijn druk bezig met de wedstrijd zelf en hebben helaas niet de tijd voor een uitgebreide uitleg. Vandaar dat we dit doen in “Carnivoornia het land van vlees, vuur & bier”.

Restaurants zoals Barbacoa (London) en Roastroom (Amsterdam) hebben in hun concept vleesverwerking en -bereiding centraal staan